Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.10.12
1
Rača, od nepamäti poľnohospodárska a vinohradnícka obec, prešla históriou neriadeným i riadeným vývojom.
Za neriadený, teda prirodzený vývoj môžeme považovať obdobie do panovania socializmu. Riadený sa začal násilnou kolektivizáciou a presadením myšlienky, že všetko je naše, rozumej vtedajšej vládnucej triedy, ktorá všetky pozemky prakticky „zrekvirovala“ a robila si s nimi, čo chcela. Často krát ich vykúpila za smiešne ceny, alebo vyvlastnila, s odôvodnením, že ide o verejný záujem a osoh pre všetkých. Že na to doplatili len tí, čo niečo (pozemky) mali a ostatní tým len získali ich vôbec nezaujímalo. (Mimochodom napr. pôvodné vinohrady Záhumenice, vyvlastnené či vykúpené za smiešne peniaze za socializmu a použité ako stavebné pozemky pod paneláky boli po „nežnej“ revolúcii štátom odpredané vlastníkom bytov za trhovú, podstatne vyššiu cenu!).
Často sa ale stalo, že sa kompetentné orgány nestarali o (aspoň zdanlivé) majetkové vysporiadanie pozemkov a ich odkúpenie a postavili na nich budovy, cesty, kúpaliská a pod., alebo ich „rozdali“ záhradkárom. Majiteľom síce na papieri (v Grundbuchu) pozemky teoreticky zostali, ale prakticky ich nijako užívať nemohli. A tento stav, paradoxne, pretrváva ešte vyše 20 rokov po nežnej revolúcii, ktorá medzi prvými zásadami, a následná ústava samozrejme tiež, prehlasovali nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. Ale asi len pre niektorých (mocných?). Pretože doteraz nie sú tieto pozemky vysporiadané.
V zásade ide teda o dve oblasti:
1.      Záhradkárske lokality na súkromných a urbárskych pozemkoch
2.      Iné zastavané pozemky.
Prvá oblasť je kapitola sama o sebe a vrátim sa k nej niekedy nabudúce.
Druhá oblasť sú teda zastavané súkromné pozemky doteraz nevysporiadané a zväčša v správe miest a obcí. Nevysporiadanie je ospravedlňované nedostatkom peňazí na ich výkup. Je to však alibistický prístup, pretože doteraz nebola žiadna snaha (ani žiadneho vedenia našej mestskej časti Rača) vytvoriť nejaký fond a každý rok naň uložiť nejakú čiastku, aby sa postupne dali tieto pozemky vysporiadať. Isteže by tam v prvých rokoch nebolo dosť peňazí na všetko, ale začať bolo treba. A začať treba!!! Problém s nedostatkom peňazí sa dá čiastočne napraviť napr. každoročným losovaním, koho pozemok či pozemky vysporiadať. Alebo nech niekto navrhne lepší spôsob.
Pretože tak ako predtým, majitelia týchto pozemkov znova „sponzorujú“ všetkých. Budovy, cesty a iné stavby využívajú všetci občania, teda daňoví poplatníci, a preto by mal byť prenájom, alebo vykúpenie týchto pozemkov financovaný (z väčšej časti) z daní. A tie každoročne do pokladníc miest a obcí plynú. Takže nie je žiadny dôvod odkladať vyriešenie tejto otázky.
Skončím trocha nadneseným zvolaním:
Všetci takto postihnutí, spojme sa!
A začnime spoločne bojovať za naše právo!


1 comments:

  1. Ale ved Raca aj kazda ina cast ma dost pozemkov aby ich mohla vymenit za tie co nepravom zabera.

    OdpovedaťOdstrániť