Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.8.12
9
Poznáte tie porekadlá: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“? alebo „Vodu káže, víno pije“? Myslíte, že sa k nám takto správa aj vedenie našej mestskej časti?
Pretože:
Každý občan Rače, Krasňan a Rendeza a potenciálny volič v minulých račianskych komunálnych voľbách (a ja tiež) musel byť nadšený, keď si prečítal článok pod názvom „O mne / Životné krédo – vízia, misia, hodnoty“ (vtedajšieho) poslanca a kandidáta na starostu Rače Mgr. Pilinského o tom, aký má byť komunálny politik. Tento článok vyšiel v roku 2010 ako jeho „spoveď” na volebnej stránke www.pilinsky.sk. A každý volič si mohol povedať, že to je ten náš správny poslanec alebo dokonca dobrý budúci starosta. Preto keď jeho intenzívna starostovská kampaň pred novembrovými voľbami v roku 2010 bola založená na tomto príspevku, masívnom „protizvonárovskom“ vystupovaní v mediálnom priestore a isto podporená aj štedrými sponzorskými príspevkami, bolo takmer isté, ako dopadne voľba starostu. Tak sa aj stalo, že bol Mgr. Pilinský s veľkou prevahou zvolený za starostu. A ľudia (či iba voliči, ktorí sa zaujímajú o komunálnu politiku?) čakali, že sa nový starosta bude správať podľa toho, ako sa v tomto článku vyjadril a tiež, že sa bude jasne odlišovať od doterajších starostov. Že bude dbať na názory občanov, že na ne on alebo pracovníci MÚ po jeho nástupe a zaškolení, ako sa majú správať, budú dôležité kauzy s náležitým predstihom predkladať občanom a brať do úvahy ich názory, pripomienky, rady.
Teraz vám pripomeniem, čo Mgr. Pilinský vo svojom článku uviedol:
1. „V prípade politiky som zástanca prístupu zdola nahor…“
2. „… komunálni politici sú k miestnemu voličovi omnoho bližšie a sú tiež ľahšie kontrolovateľní. Rozhodnutia komunálnych politikov sa miestnych obyvateľov častokrát týkajú omnoho viac ako rozhodnutia tých parlamentných. Veď sú to práve komunálni politici, ktorí rozhodujú o tom, či sa budú rušiť spoje, ktorými chodíte do práce, či sa položí nový asfaltový koberec na rozbitých cestách alebo chodníkoch, či sa zainvestuje do schátralého detského ihriska alebo športoviska alebo či sa na miesto parku vybuduje nové parkovisko. Všetky takéto rozhodnutia by mali byť dopredu prerokované práve s tými ich voličmi, ktorých sa takéto rozhodnutia bezprostredne týkajú…”
3. … Obyvatelia by mali častejšie vyjadrovať svoj názor, a to o to razantnejšie, ak je ich názor rozdielny od názoru komunálnych politikov. My Slováci sme však národ, ktorý rád všetko kritizuje, najmä v krčme pri pive. Keď však pre danú vec treba niečo urobiť, mávneme len rukou a stiahneme chvost. Myslím si, že robiť verejnú politiku v Nemecku alebo Rakúsku je omnoho jednoduchšie ako u nás. Spoločnosť v týchto krajinách si prešla istým dlhodobým vývojom a je aj omnoho vyzretejšia. Omnoho ťažšie je to podľa u nás. Tu sme boli viac ako 40 rokov zvyknutí, že o nás a za nás rozhodujú iní a my to aj tak nevieme ovplyvniť. Práve toto by sme mali podľa mňa zmeniť a o to by som sa chcel ako predstaviteľ Strany zelených usilovať aj ja”.
Bohužiaľ nestalo sa tak minimálne v tak závažnej kauze ako je „Račiansky úver“, kedy bolo na 4. júna 2012, viac-menej formálne, zvolané stretnutie s občanmi. Na tomto stretnutí však k tejto téme neboli zodpovedané dôležité a opodstatnené otázky viacerých občanov – voličov. A neboli zodpovedané ani neskôr, hoci možnosti ako to urobiť sú viaceré, ale keď nie je vôľa, nie je ani cesta.
Ale to má aj ďalší dôvod. V minulosti bola na stretnutí poslancov s voličmi vždy prítomná pracovníčka MÚ, ktorá otázky a problémy občanov zapísala a odovzdala zodpovedným pracovníkom MÚ. Tí ich mali riešiť a na niektorom ďalšom stretnutí s poslancami aj priniesť písomnú odpoveď. Teraz ale tento systém nefunguje a otázky, problémy občanov sa ku kompetentným dostanú jedine, ak si ich prítomní poslanci zapíšu, osvoja a formou interpelácie ich odovzdajú na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva. Tým sa jednak môže problém „stratiť“ (ak ho žiadny poslanec nepredloží), jednak sa celé riešenie predlžuje.
Viaceré postupy pána starostu i niektorých pracovníkov MÚ napovedajú, že slová vtedajšieho poslanca a súčasného starostu Mgr. Pilinského zostali len na papieri a títo ľudia nemajú záujem umožniť občanom Rače, Krasňan a Rendeza nahliadnuť do riešenia záležitostí, ktoré sa ich bytostne dotýkajú.
Ja a všetci, ktorí nie sú spokojní s takouto situáciou, budeme čakať, či sa situácia v tomto smere zmení a ďalšie dôležité záležitosti Rače (napr. návrh rozpočtu na r. 2013) sa dostanú „na pretras“ dostatočne skoro a ako bude reagovať vedenie Rače na pripomienky občanov. Alebo bude platiť, že v našej „zastupiteľskej demokracii“  sa poslanci a starosta ako nami zvolení zástupcovia s občanmi už nemusia radiť, sú neomylní a rozhodnú bez ohľadu na názor občanov?

P. S.
Sľubujem, pán starosta, že budem verný bodu 3 Vášho kréda a „nemávnem rukou, ani nestiahnem chvost“, ak sa mi bude zdať, že Vaše (osobné) praktiky a rozhodnutia, rovnako ako rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva budú iné ako je môj názor. Dúfam tiež, že aj Vy si pripomeniete bod 2 Vášho kréda a budete sa ním riadiť.
Ďakujem.

Mišo Krištofič

9 comments:

 1. Michal,
  asi tiež patrím medzi tých naivných/blbcov, čo berú predvolebné sľuby vážne, aj keď som už x-krát (nielen na komunálnej úrovni) zakúsil, že ich platnosť expiruje dňom volieb. Výhrady, ktoré si vyslovil na adresu súčasného starostu zdieľam a pridávam sa aj k Tvoju záverečnému sľubu :).

  Na druhej strane musím povedať, že zatiaľ som sa zo strany starostu ani MÚ nestretol s nejakými aktívnym marením úsilia získať informácie o činnosti MÚ. V prípade Združenia obcí JURAVA to síce bolo na dlhé lakte (okľukou cez Svätý Jur), no nakoniec sa podarilo aj to - už čakám len na zoznam dodávateľských faktúr združenia.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. pre MŠ
  ste nejako veľmi šťastný človek, že máte taký výnimočný prístup k informáciám z úradu Rače. Asi máte výnimočné vzťahy?
  Ja a aj mnohí ďalší také šťastie nemáme.
  Vybavujeme na úrade už nekonečne dlho, niekoľko mesiacov a k informáciám sa dostať len veľmi ťažko, alebo vôbec. Samé vytáčky, výhovorky alebo nič .... mlčanie .....
  Ak sa domáhame viac, ako je úradníkom milé, tak sme označovaní za rôznych chronických a pod. My sa len domáhame toho, na čo máme právo.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Moje „šťastie“ a „výnimočný prístup k informáciám“ sú asi dané tým, že sa zaujímam o toky verejných financií a že na tie sa vzťahuje zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Tam pri dostatočnej vytrvalosti žiadateľa vytáčky, výhovorky a mlčanie pracovníkom verejnej správy a samosprávy nepomôžu.

  Neviem, k akým informáciám sa neviete dostať, možno by pomohlo, keby ste napísali viac - do komentu stačí anonymne, keby ste chceli uverejniť článok na obcan.racan.sk, ten by musel byť podpísaný plným menom.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Podla mna je referentom a referentkám v komunalnej sfére existovať jedna radosť. Ako úverar retailu (zamestnanec fin.sektoru) vidím príjmovú situáciu celého Slovenka. Aj mne by sa páčilo pracovať bez stresov a bez nadčasov za tisícku na MÚ Rača. A to nie je vynalez nového starostu, to je kontinuita odmeňovania z minulosti (Bielik, Zvonár....). Dostávame skutočne ako občania to čo máme dostávať od slušne platených referentov z nášho obecného zastupiteľstva?

  OdpovedaťOdstrániť
 5. ad „Dostávame skutočne ako občania to čo máme dostávať...?“
  Dobrá otázka. Odpoveď na ňu zatiaľ nepoznám, no takéto otázky by si malo klásť čo najviac občanov Rače. Som presvedčený, že len takto sa dá zaistiť účelné a hospodárne vynakladanie verejných fin. zdrojov MČ Rača.

  K referentom a referentkám: podľa nemalého počtu cezpoľných zamestnancov MÚ sa nezdá, že by bol v Rači o prácu na MÚ enormný záujem. Bývalý poslanec Jóna, ktorý prejavil záujem o post asistenta v kancelárii starostu, je skôr výnimka potvrdzujúca pravidlo.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. trafena hus zagagala p. Kristofic. Ako bolo predtym tak je aj teraz.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Vážený anonymný prispievateľ, prosím o podrobnejšie objasnenie a rozvedenie komentu, aby naň autor článku a účastníci diskusie mohli adresne odpovedať.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. len komentujem tieto zvasty. nic sa nikde nezmenilo. ani na uradoch ani nikde. ako starostovali a poslancovali ti minuli, tak starostuju a poslancuju sucasni. rovnake svinstva, rovnake podvody.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Cieľom domény racan.sk je o. i. verejne diskutovať aj o tom, prečo "... ako starostovali a poslancovali ti minuli, tak starostuju a poslancuju sucasni. rovnake svinstva, rovnake podvody".

  Kým nebudeme verejne hovoriť o konkrétnych svinstvách a podvodoch poslancov / starostov s konkrétnymi menami, tvárami a funkciami, nič sa (v Rači) nezmení ani za sto rokov.

  OdpovedaťOdstrániť