Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.6.12
4
            Pred pár dňami som si prečítal leták račianskych aktivistov „Obchádza Raču Gorila?“. Sú tam dosť závažné tvrdenia a obvinenia „Račanskej vlády“. Niektoré sa zdajú hodnoverné na prvý pohľad, iné sú diskutabilné, ale všetky treba dôkladne preveriť, predtým ako pristúpime ku kritickému zhodnoteniu. Na tomto mieste by som sa chcel venovať téme pôžička pre miestnu časť Rača (MČ Rača).
            Položme si otázky:
            1. Je pôžička potrebná? 
            2. Ak áno, v akej výške?

            1. Potrebu pôžičky určuje jej účel. Navrhovaná pôžička by mala zabezpečiť rekonštrukciu škôlky na Plickovej a zateplenie školy na Tbiliskej. Je to dobrá investícia a správny cieľ. V budúcnosti sa ušetria peniaze na financovanie kúrenia. Z toho vyplýva, že treba hľadať financie na túto rekonštrukciu a ak nie je v našich silách zabezpečiť celú sumu cez rozpočet, tak prichádza na rad pôžička.
            2. Akú veľkú pôžičku je potrebné získať závisí od viacerých faktorov. Tieto faktory treba vyhodnotiť a podľa toho sa rozhodnúť.
            a) Prvým dôležitým faktorom je cena. Cena je daná súčtom ceny materiálu a ceny práce. Cena materiálu je daná druhom izolantu (polystyrén, minerálna vlna príp. iné) a hrúbkou izolantu. Rôzna hrúbka izolantu rozhoduje tiež o cene a teda i návratnosti pôžičky, a preto musí byť odborníkom na tepelnú izoláciu stavieb vypracovaná analýza s viacerými alternatívami a odborník navrhne všetkým laikom najvhodnejšiu z nich. A cena za najvýhodnejšiu alternatívu bude rozhodujúca pri výške pôžičky.
            b) Nie menej dôležitá je odpoveď na otázku, či celé náklady na rekonštrukciu treba hradiť z pôžičky, alebo časť možno hradiť z rozpočtu na rok 2013 (príp. 2014), príp. či MČ Rača nemá niečo v rezervnom fonde. Takže rozhodovanie o pôžičke musí by jednoznačne spojené s návrhom rozpočtu pre rok 2013.
            c) Až po rozhodnutí, v akej výške žiadať o pôžičku, nastupuje výber banky, ktorá poskytne najvýhodnejšie podmienky.
            Pokiaľ je mi známe, tieto podmienky neboli dodržané, mnohé otázky zostali nezodpovedané a dôležité informácie neboli poskytnuté ani na stretnutí s občanmi dňa 4. júna 2012, a preto najlepším riešením by bolo všetky dôležité otázky zodpovedať, prediskutovať (aj na ďalšom stretnutí s občanmi) a až potom rozhodovať na zastupiteľstve o (výške) pôžičky. Nedostatok informácií, absencia diskusie a tiež veľká rýchlosť, s akou sa tento projekt pripravil, prispievajú k zlému dojmu, že ide o netransparentné riešenie závažnej finančnej otázky, ktorá sa bytostne dotýka všetkých obyvateľov Rače, Krasňan a Rendeza a zvýšenými daňami ich zaťaží na mnohé ďalšie budúce roky.
            Ako dodatok ešte dve informácie:
1. MČ Rača je v súdnom spore. Ak ho prehrá, bude musieť zaplatiť približne 1,9 milióna EUR, čo spolu so schválenou pôžičkou je najľahšia cesta do pekla, teda k bankrotu našej mestskej časti.
2. Ak sa nebodaj naplnia katastrofické scenáre o rozpade eura a eurozóny, bude to ďalšia „morová rana“ pre obyvateľov Rače, Krasňan a Rendeza a obe bude naozaj veľmi ťažké ustáť.


Tí, ktorí sa chcú zasmiať (cez slzy), nech čítajú aj ďalej.

Dráma zvaná „Obchádza Raču Gorila?“

Účinkujúci: herci Miestneho úradu Rača (starosta, prednostka, ...), poslanci. Niektorí poslanci ako všemohúci, niektorí ako nemohúci, podľa toho, koľko kto má informácií a najmä svedomia a ako sa ním bude riadiť.
Diváci, obecenstvo: obyvatelia Rače, Krasňan a Rendeza ako rukojemníci.
Vstupné: teraz zadarmo, vyberať sa bude, v závislosti od výšky a podmienok pôžičky, až v budúcnosti (neurčitá čiastka) od všetkých obyvateľov, dospelých i detí.

4 comments:

 1. Po prečítaní plne súhlasim s komentárom. Je to príliš netransparentmé podľa doteraz poskytnutých informácií občanom, ktorý budú znášať potom dôsledky, ak sa to naplní. Treba občanom poskytnúť dôkladné informácie podložené konkrétnymi alternatývami na ich aj časove plnenie.Kto za toto rozhodnutie ponesie osobnú zodpovednosť? Nikto ako aj v doterajších prešlapoch a občania plaťte? ĽH.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Súhlasím, že ani na jednu z dvoch položených otázok MÚ ani MZ nedali dostatočné odpovede. O to viac ma prekvapuje a znepokojuje rýchlosť, s akou sa vedenie MČ ženie do úveru. Chcem veriť, že negatívne ohlasy toto tempo pribrzdia a návrh na schválenie úveru nebude na najbližšie MZ vôbec predložený.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Dobrý deň,
  požiadal som pani prednostku o zaslanie všetkých materiálov - tj. o cenové kalkulácie resp. projektovú dokumentáciu obnovy škôl a škôlok. V žiadnom prípade nehodláme schváliť bianko šek - očakávame konkrétne informácie. A materiál obratom zverejním, keď ho dostanem.
  Čo sa týka otázok:
  1. súdny spor je momentálne opäť na prvostupňovom súde BA III - reálne rozhodnutie, tj. právoplatnosť bez riadneho opravného prostriedku odhadujem v časovom horizonte minimálne cca tri roky. Takže áno, jedna z možnosti je čakať minimálne tie tri roky na výsledok sporu.
  2. ak by zaniklo euro, tak v princípe je ťažko predpokladať ďalší vývoj - je dosť možné, že paradoxne by vtedy boli zvýhodnení dlžníci z dôvodu hyperinflácie. Ako sám uznáte predpokladať následky rozpadu EÚ sú naozaj nemožné - pre nás je podstatné, aká by bola situácia v Nemecku a v priamej súvislosti v ČR.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Ospravedlňujem sa, ešte k tým ďalším otázkam:
  - súhlasím, že musí existovať prepočet, koľko sa ušetrí na kúrení a tiež to, že má byť rekonštrukcia aj súčasťou rozpočtu a čiastočne sa hradiť aj z rozpočtu - určitý problém je, že kapitálové výdavky nemôžu byť hradené z bežných príjmov. Je možné ich však hradiť napr. z rezervného fondu. V súčasnosti sa rieši rezervný fond a jeho naplnenie - v podstate bol skoro celý minutý za spor s Mehešom. Do Rezervného fondu má ísť 100 000 €, do fondu rozvoja Race priebezne 200 000 € - z toho je mozne hradit aj cast vydajov na rekonstrukciu.

  OdpovedaťOdstrániť